Základní informace o projektu

The Action New Generation je multimediální divadelní představení plné emocí a dějových zvratů určené všem budoucím a začínajícím řidičům. The Action New Generation navazuje na velmi úspěšný specifický emotivní projekt The Action, který od své premiéry 10. 12. 2004 oslovil více jak 209 000 diváků při 511 reprízách v České republice i na Slovensku. 

 

Cílem projektu je prevence rizikového chování uvedené cílové skupiny v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Boj proti rychlé nebo nezodpovědné jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů jsou dalšími sděleními, která působí na cílovou skupinu. 

 

Jeho ojedinělost spočívá v tom, že pracuje s přesně danou cílovou skupinou a používá při tom moderní komunikační prostředky srozumitelné teenagerům a mladým lidem. Pomocí specifických uměleckých prostředků a dějových zvratů je divák vtažen do příběhu a emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Následně je seznámen s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života. 

 

Bezstarostný svět, který mladí lidé znají z televize, reklam, filmů a počítačových her, je konfrontován s realitou opravdového života zasaženého dopravní nehodou. Pomocí moderních uměleckých prostředků a dějových zvratů je divák vtažen do příběhu a emocí, které se odehrávají nejen v průběhu dopravní nehody, ale i po ní. Divák je seznámen s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života. 

 

Průběh multimediální show nabízí silný emotivní prožitek a seznamuje diváky s reálnými dopady dopravní nehody na oběť, ale také na další osoby v jejím okolí. Forma preventivního působení, kterou používá projekt TheAction New Generation je velmi specifická. Nesnaží se poučovat o tom, jak se má účastník silničního provozu chovat. Účinkující neurčují divákům pravidla chování. Závěr si vytváří každý sám. 

 

Bezplatná představení jsou organizována především pro studenty středních škol. Vstup je zdarma. Představení trvá cca 60 minut. 

 

Projekt realizuje PERICULUM, z.s. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Finanční prostředky byly poskytnuty na léta 2015 – 2017. V roce 2017 se uskuteční 72 představení, a to ve 24 městech 14 krajů. 

Reflexní spreje Albedo100