Mezinárodní výzkum potřeb účastníků dopravních nehod

Vážení návštěvníci našich stránek,

České sdružení obětí dopravních nehod (dále jen ČSODN) nás požádalo o spolupráci při realizaci mezinárodního výzkumu potřeb účastníků dopravních nehod, do kterého se oficiálně  zapojilo. Mezinárodní výzkum potřeb účastníků dopravních nehod (převážně zraněných a hospitalizovaných v nemocnici) s názvem Můj život po dopravní nehodě připravila Evropská federace obětí dopravních nehod ve spolupráci s Belgickým institutem silniční bezpečnosti.

Prosíme Vás, kteří jste byli zraněni při dopravních nehodách, abyste vyplnili anonymníonline dotazník,  který zjišťuje zdravotní, duševní, společenské a ekonomické dopady na životy zasažených lidí. Anonymní dotazník naleznete zde (http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=4385380).

Výsledky budou využity pro lepší pochopení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého vlivu na účastníky dopravních nehod a pro lepší porozumění faktorům, které mohou zlepšit životní úroveň účastníků dopravních nehod. V neposlední řadě budou výsledky výzkumu také využity jako podklady pro intenzivnější komunikaci s jednotlivými vládami evropských zemí, k zohlednění a zapracování potřeb účastníků dopravních nehod do svých právních řádů a svých politických koncepcí.

Víte-li o komkoliv, kdo se stal účastníkem nehody, prosím přepošlete mu tuto výzvu s informacemi a výše uvedený odkaz, na kterém dotazník najdete.

Uzávěrka odpovědí je plánována do 30.6. 2016.

Děkujeme Vám!

ČSODN a PERICULUM


Zveřejněno: 17.05.2016 –Martin Gebauer ; Přečteno